Slide

Ett nordiskt
råvarubolag

med fokus

 

basmetaller

Slide

Ett nordiskt
råvarubolag

med fokus

 

basmetaller

Slide

Ett nordiskt
råvarubolag

med fokus

 

basmetaller

Välkommen till Bluelake Mineral

Bluelake Minerals affärsidé är att förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart. Fokus är basmetaller i Norden och bolagets huvudprojekt är koppar- och zinkfyndigheterna i Stekenjokk och Joma. Målsättningen är att återstarta gruvverksamhet i dessa projekt och kvarvarande resurser bedöms möjliggöra drift i minst 15 år.